Gator och byggnader

På medeltiden fanns inga gator utan krokiga smala vägar, med små timrade hus med låga takfall och med torvtak, det fanns, inga stora byggnader.

En borgargård bestod av boningshus, källarestuga och loftbod. Här fanns både bostad och verkstad för hantverkaren och förrrådsrum för handlaren, källare och spis var det som var det enda som var murade.

Dessutom fanns fähus med lada efrersom alla hade sitt eget lanthushåll. Kor, grisar, får och höns fanns för egen konsumtion. Alla hade också sin åkerlapp utanför stadens hank och stör och rätt till betesmark på stadens utmarker. Borgargården var en sluten enhet, den stängda porten var bred och stadig och ofta med en särskild gångport bredvid körporten, försedd med en vacker handsmidd låsanordning.

Inne på gården fanns handelslivet. Under torg- och marknadsdagar höll bönderna till hos sin handelsman. Gården var ordnad för detta. Loftboden var en knuttimrad bod i två våningar med två rum i varje våning i husets ena långsida i övre våningen ledde dessa dörrar in från den så kallade svalgången. En stege eller trappa ledde upp till svalgången. Rummen är främst förrådslokaler inga egentliga fönster finns utan bara gluggar försedda med skjutluckor. Själva saluboden kom först längre fram och byggdes då in i gatulängan med nedfällda bodluckor.

Borgare vara bara de som ägde hus och grund eller köpt sig burskap. Rättigheter såsom egen lagskipning och förvaltning stod under uppsikt av en byfogde som tillsattes av kungen. Han såg till att skatter blev inbetalda som spannmål med mera. Det var fogden som bestämde och allmänna frågor skulle tas upp i rådstugan. Först låg rådstugan där torgbrunnen finns idag, sedan låg rådstugerätten vid hörnet vid dagens Pizzeria och ett tag vid Västra Tullen. I den stuga fanns även skola, fattighus och häkte.