Långgatan 5 – tomt 23 (Strandcaféet)

Maurits Svens tomt/gård, Glasmästargården, Sven-Olofs, Jöns Lindqvists tomt

I huset har det bott apotekare, läkare, militärer varav ett par av adlig börd. Lite krydda ger Adolf Fredrik Engberg, handelsskrivare, född 1828 som straffades för förfalskningsbrott. Det blev tre år av förbrukat medborgerligt förtroende, ett års straffarbete på längsfängelset i Mariestad.

Ett annorlunda yrke hade Karl Gustav Andersson, jag läser det som att han var badkarl.

Läkaren Sven Törnmark förespråkade ett naturligt levnadssätt och god hygien. När kylan var hård valde folk att stänga in värmen vilket skapade en osund luft inne. Folk klistrade igen fönstren, vadderade och satte fast fönsterremsor. Fönstren kunde inte öppnas på vintern. Det kunde dröja åtta månader innan man kunde bada och göra sig rena. Några tog på sig arbetet med att bära hem vatten och värma men de var få. Innan Sven öppnade läkarmottagningen på morgonen gjorde han en långvandring utmed Vättern söderut.  Han sa att efter en sådan vandring känner man sig friskare och som en bättre människa. En föregångare.

Ägare
Mauritz Svenssons och Kierstin Svensdotter
Tullnär Johan Wettergren
Jonas Wettergren
1790 Jöns Lindqvist (Lille-Jöns)
Jöns hustru Stina Greberg
1827 Apotekare Magnus Freudenthal
1836 Änkman Löjtnant Carl Herman Hager
1848 Änka efter brukspatron Sven Wahlström, Helena Christina Walström
1870-talet kapten Karl Fredrik Klingstedt
Badkarl Karl Gustav Andersson Tråkebo
Plåtslagare August Jonsson
1894-1907 provinsialläkare Sven Törnmarck
Bokhållare Johan Emil Bergström

Sven Törnmark hade sin läkarmottagning i ett gårdshus. Familjen var älskvärd och glad, barnen hette Ivan och Gunborg. De hade en fin välvårdad roddbåt som sig bör när man har sjötomt. Häradsskrivarns Magnus ville gärna göra sjöturer med den. När den vid en tur tog in vatten ville Magnus göra sig märkvärdig och påstod att det var fel på ”dövickan”. Pluggen var till för att tömma båten på vatten då den tog upp på land.

Doktor Sven kom till Hjo 1894 och förespråkade ett naturligt levnadssätt och god hygien. När kylan var hård valde folk att stänga in värmen vilket skapade en osund luft inne. Folk klistrade igen fönstren, vadderade och satte fast fönsterremsor. Fönstren kunde inte öppnas på vintern. Att ta hål för en ventil var inte aktuellt och det kostade dessutom pengar. För att bli av med lite matos öppnades dörren till farstun. Det kunde dröja åtta månader innan man kunde bada och göra sig rena. Några tog på sig arbetet med att bära hem vatten och värma men de var få. De äldre kunde boka tid hos baderskan men där var ingen kö. Innan Sven öppnade läkarmottagningen gjorde han en långvandring utmed Vättern söderut.  Han sa att efter en sådan vandring känner man sig friskare och som en bättre människa. Varje morgon tog han en rask morgonpromenad – en frisksportare. Han var även med i kommunfullmäktige. Han donerade pengar till ett skolbad i det år 1910 uppförde skolhuset. Efter pensioneringen sålde han sin vackra gård och köpte Sjögatan 21 men dog i december samma år som de flyttade dit. Sonen Ivan var militär men slutade 1923 och utbildade sig till gymnastiklärare och jobbade i Jönköping. Dottern hette Gunborg. De hade en fin välvårdad roddbåt. Häradsskrivarns Magnus ville gärna åka ut i den. En gång tog ekan in vatten och Magnus ville visa sig på styva linan och påstod att det var fel på dövickan.

Törnmark hade en vagnsbod.

Köpman Emanuel Mellbin född 1835 och kassören/bankkamrer Alexander Stendahl f ödd 1851köpte gården.
I huset fanns ett konditori som senare inrymde Strandkaféet.

Ägare Hilda Rohdin

Ombyggnader har skett många gånger.

Husförhörslängder och Församlingsböcker

1811-1824
Maurtiz Svens gård
Apotekare Anders Lorens Aurell född 1784 hustru Johanna Elisabet Sievers född 1782, inflyttade 1821

Dräng, piga
Anders Sörman född 1796
Maria _ Lindqvist född 1799
Farmacie kand? Johan Palmgren född 1794
Arbetskarl Johan Hedberg med familj
1824-1836
Apotekare Anders Lorens Aurell född 1784 död 1826
Johanna Elisabet Sievers född 1782 död 1846 anteckning flyttade 1827
Herr apotekare Magnus Freudentahl född 1766 Karlstad, apotekare i Hjo 1826-1836
Dotter Christina Charlotta född 1794 i Söderköping inflyttade 1827
Pharmacie candidat? Joh Palmgren född 1794 hustru Maria Larsdotter född 1798 ett år bodde de
Piga Fr Bingart född 1813
Piga med omsättning

1830-1836
Herr apotekare Magnus Freudentahl född 1766 Karlstad
Dotter Christina Charlotta född 1794 i Söderköping
Flickan Anna Sophia Pettersdotter född 1821 piga?

1834-1841
Apotekare Magnus Freudentahl född 1766 i Karlstad
Dotter Christina Charlotta född 1794 i Söderköping
Hyr
Postmästare, överstelöjtnant Thord Philip Bonde född 1792 Högsäter inflyttad 1836 med hustru Margareta Johanna Bildt född 1796 Landskrona
Ägare änkman Löjtnant Carl Herman Hager född 1768 inflyttad 1838
Pigor
Hushållerska änkan Christina P Wetterberg född 1783
Anna Stina Pettersdotter född 1821
Gustava Fredrika Birath född 1813 flyttade efter två år

1841-1851
Ägare f d löjtnant Carl Herman Hager född 1768 död 1844 inflyttad 1838 från Stora Hamrum, Korsberga
Ägare 1848 – Änka efter brukspatron Sven Wahlström född 1788 (kopparslagare och ägare Källefall), Helena Christina Wahlström född 1794 med barnen Augusta Johanna, Jenny Octavia Regina

Hyr
Handlare Alström född 1820 med hustru Carolina Rydman född 1811 och barn
Handskmakare Fr Berglund född 1821 hustru Gustava M Almgren född 1821 med
tre barn
Gesäller ? Eklund, Almgren Kihlberg, Elias Olofsson
Tenglund, Ekedahl, plus lärlingar
Hushållerska pigor
Hyr
Änkan Christina Sundberg
F d organist Holmberg

Många strukna, mycket flyttar

Pigor
Hyr
Nattväktare Gustaf Jonsson född 188 hustru Anna Stina Lardsotter född 1824 med dotter
Doktor C M Tengstrand född 1814

1852-1858
Ägare änkan Helena Christina Wahlström född 1794 Godegård med dotter Augusta Johanna född 1832, Jenny Gustava Regina född 1839 – flyttade ut
Ny ägare Karl Fredrik Klingstedt född 1799 på Hinsegården, död 1875. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1815, fänrik vid Västgöta regemente och officersexamen 1816. Löjtnant vid Västgöta regemente 1821. Kapten 1829. Avsked 1848. Död 1875.
Före detta kapten Fredrik Wilhelm Anrepp född 1802 Ymsjöholm inflyttade 1853. Volontär vid livregementsbrigadens husarkår 1819. Förare vid Västgöta regemente 1821. Sergeant vid Västgöta regemente 1824. Fanjunkare 1825. Fänrik 1825. Löjtnant i regementet 1835. Löjtnant vid regementet 1836. Kapten 1847. Avsked 1858. Död ogift 1869.
Hyr
Arbetskarl Lars Gustav Andersson född 1826 hustru Anna Julendotter Sjö född 1828 med dotter
Mamsell Christina Hagstedt född 1804 med piga
Dräng med familj
Piga
Anna Maria Aijla född 1833 god
Hyr Doktor E W Pingstrand? född 1814
Wilhelmina Carlberg född 1827
Maria Stina Pettersdotter född 1823
Gustava Magnusdotter född 1831

1858-1863
Ägare Karl Fredrik Klingstedt född 1799 död 1875
Före detta kapten F W Anrepp född 1802
Mamsell Christina Hagstedt född 1804 med piga

1861-1868
Ägare Karl Fredrik Klingstedt f d kapten född 1799 på Hinsegården, död 1875. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1815, fänrik vid Västgöta regemente och officersexamen 1816. Löjtnant vid Västgöta regemente 1821. Kapten 1829. Avsked 1848. Död 1875.
Hushållerska? Kristina Hagstedt född 1804
Piga
Hyr
Anders Johansson född 1825 hustru Brita Maria Lindström född 1818 med fem barn flyttade 1862
Murare Harald Gustav Lundqvist född 1824 hustru Johanna Johansdotter född 1822 fem barn

1868-1877
Ägare Karl Fredrik Klingstedt f d kapten född 1799 död 1875
Ny ägare J W Svenssons dödsbo Dimbo, kan det vara Johan Wilhelm född 1833?
Hushållerska? Kristina Hagstedt född 1804 och hennes systerbarn Hilma Sofia Eugenia Nero född 1849
Hildur Johanna Eufresyn Nero född 1851 inflyttade 1870, flyttade 1872
Piga
Lisa Pettersdotter född 1821 med oäkta Emma Kristina Mellbom född 1854
Skräddare Sven Erik Bergman född 1828 hustru Johanna Elisabeth Sellstedt född 1835 fyra barn
liljeblad 279 hittar inte

1875 annonseras huset ut till försäljning av Hans Gallander. Hus med fem rum och kök, med uthus.

1877-1888
Adolf Fredrik Engberg, kommissarie? handelsskrivare född 1828 hustru Lovisa Kristina Svensson född 1835 med barn, 1877-1888. Han straffades för förfalskningsbrott, 3 år förbrukat sitt medborgerliga förtroende, ett års straffarbete på längsfängelset i Mariestad. Han flyttade till Sjögatan 6
Ägare J W Svensson Dimbo struken
Ägare Karl Gustav Andersson född 1848 med hustru familj
Hyr
Arbetare Lisa Pettersdotter född 1821 med oäkta Emma Kristina Mellbom född 1854
Sven Fredrik Bergman, skräddare född 1828 med familj struken
Arbetare Karl Liljeblad med barn struken
Smed Lars Johan Pettersson med familj struken
Ägare i tio år Adolf Fredrik Engberg född 1828 hustru Lovisa Kristina Svensson född 1835 med fem barn
Arbetare Per Adolf Andersson född 1805 hustru Anna Kristina Löfgren född 1836 med två barn
Piga
Fru Ulrika Törner född Holmgren född 1831 inflyttad 1888
Fröken Maria Charlotta Scheele född 1815
Skorstensfejare Johan Gustav Anderson född 1840 hustru Emma Kristina Lagerroth och barn
Änkan Anna Charlotta Karlsson född 1834 med oäkta son
Gustaf Lundin född 1813 med hustru Ulrika Charlotta Kullberg född 1813
Arbetare Karl August Kullander född 1859 hustru Stina Kajsa Kullander född 1860 med dotter inflyttade 1888

Plåtslagare August Jonsson född 1834 flyttade till Stockholm 1893


1889-1900
Ägare badkarl Karl Gustav Andersson Tråkebo struken
Ägare plåtslagare August Jonsson född 1834, 1893-1895
Ägare 1895 Ägare Provinsialläkare, med.lic Sven Törnmark född 1845 i Strö med hustru Anna Josefina Låstbom född 1861 Östhammar (1894 villa Fenix)
Barn Else född 1882, Kurt Ivar född 1885, Gunborg Helena född 1890 alla födda i Timrå, Wifsta

Svärmor änkefru Anna Sofia Låstbom född Didricsson född 1828 Östhammar inflyttade 1896
Pigor
Hyr – omsättning på hyresgäster
Arbetare Erik Oskar Larson född 1865 hustru Josefina Larsson född 1889

Törnmark

1900-1905
1895 Ägare Sven Törnmark född 1845 i Strö Skåne, död 1907 med hustru Anna Josefina Låstbom född 1861 Östhammar
Barn Else född 1882, Kurt Ivar född 1885, Gunborg Helena född 1890 alla födda i Timrå, Wifsta. Han hade haft praktik på Vifsta Varv. Familjen flyttade till Sjögatan 21, 1907

Svärmor änkefru Anna Sofia Låstbom född Didricsson född 1828 flyttade till tomt 54 1906 död 1930 Östhammar inflyttade 1896 flyttade 1900
Pigor
Hyr – omsättning på hyresgäster
Arbetare Erik Oskar Larson född 1865 hustru Josefina Larsson född 1889


1905-1910
Johan Emil Bergström, bokhållare född 1846 hustru Fredrika Johansdotter född 1843

Änka Lotta Larsson f Johansson född 1834
Piga


1910-1932

Ägare Johan Emil Bergström struken
Emanuel Mellbin f d handlare aktiv i Missionsförbundet, flyttade 1913

Nils Johan Lundell folkskollärare

Johan Alfred Olsson född 1880 Snickerifabrikör, kassör hustru Elin Charlotta född 1885 caféinnehavare med fem barn – 1922-1928
Ägare Hilda Rohdin född 1892?
Stina Jensen och bagare Carlo Jensen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *